i Dowiedz się więcej o projekcie
Nawiguj do zabytku

Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie

scroll to
explore

Wstęp

Cel
projektu

W roku 2021 Fundacja Wirtualizacji Narodowego Dziedzictwa Kulturowego podjęła decyzję o przeprowadzeniu kompleksowej cyfryzacji 2D/3D, cyfrowej inwentaryzacji oraz wirtualizacji Katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie (potocznie zwanej Katedrą Łacińską).

Katedra jest najważniejszym i najbardziej rozpoznawalnym obiektem sakralnym na dawnych kresach wschodnich Rzeczypospolitej. Jest zlokalizowana na terenie XIV wiecznego centralnego rynku Lwowa. To bezcenny zabytek ze względu na czas budowy, rodzaj architektury, status (patronat nad katedrą sprawowali królowie Polscy), historię (niemy świadek burzliwych dziejów Lwowa i państwa polskiego) oraz wyposażenie. Zabytki ruchome to świadectwo zmian w sztuce, a także zmian społecznych, kulturowych, religijnych w samym Lwowie i Rzeczypospolitej.

Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie jest jednym z najstarszych kościołów Lwowa, znajdujący się przy południowo-zachodnim narożniku lwowskiego rynku. Trójnawowy gmach w stylu gotyckim o długości 67 m i szerokości 23 m zbudowany na przełomie XIV i XV wieku według planów architekta miejskiego Piotra Stechera.

Budowę świątyni rozpoczęto około 1370 roku za czasów króla Kazimierza III Wielkiego. Prezbiterium zasklepiono w 1404 roku, nawę w 1474. Kościół został poświęcony w roku 1405 przez biskupa przemyskiego Macieja Janinę – początkowo nie miał rangi katedry, stał się nią dopiero w 1412 roku, kiedy Lwów stał się siedzibą biskupią. Po wielkim pożarze Lwowa w roku 1527 runęło sklepienie katedry.

1 kwietnia 1656 roku w tej katedrze, przed cudownym obrazem Matki Boskiej Łaskawej złożył śluby lwowskie król Jan II Kazimierz, a 21 października 1677 chrzest w katedrze otrzymał król Polski Stanisław Leszczyński.

Zadanie polega na cyfrowym, trójwymiarowym i wirtualnym odtworzeniu architektury kościoła oraz znajdujących się w nim zabytków ruchomych. W trakcie realizacji zadania zostaną wykorzystane najnowsze technologie pomiarowo-wizualizacyjne, technologie internetowe (wielojęzyczna strona www) oraz wirtualna i rozszerzona rzeczywistość (gogle VR/AR), zapewniające interaktywność dla wszystkich rodzajów odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykluczonych (standard WCAG 2.1).

 

Prośba o wsparcie

Prośba o wsparcie
finansowe dla projektu

W roku 2021 Fundacja Wirtualizacji Narodowego Dziedzictwa Kulturowego podjęła decyzję o przeprowadzeniu kompleksowej cyfryzacji 2D/3D, cyfrowej inwentaryzacji oraz wirtualizacji Katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie (zwanej Katedrą Łacińską). Pierwszy etap prac został przeprowadzony we wrześniu.

Jednakże ze względu na bogactwo zasobu oraz poziom zaawansowania prac cyfryzacyjnych i wirtualizacyjnych (12 zadań, w tym m.in. skaning laserowy całej architektury kościoła, skaning optyczny 3D form rzeźbiarskich, wykonanie gigapanoram i gigapikseli o rozdzielczościach powyżej 1 mld pikseli, opracowanie cyfrowej dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz wirtualnego spaceru, zbudowanie aplikacji internetowej dostępnej na dowolny rodzaj multimediów, w tym gogle wirtualnej rzeczywistości) nasza fundacja nie jest w stanie samodzielnie sfinansować całego zadania, którego szacunkowy koszt wynosi 385 tys. zł.

Napaść Rosji na Ukrainę, której celem stają się głównie cywile, domy i budynki infrastruktury publicznej, w tym zabytki, stawia przed nami trudne zadanie ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Ponieważ barbarzyńskie ataki z powietrza obejmują także część zachodnią Ukrainy, w tym Lwów, wobec tego spoczywa na nas szczególna odpowiedzialność, aby jak najszybciej i skutecznie scyfryzować cały zabytkowy zasób Katedry Łacińskiej przed jego możliwym bezpowrotnym zniszczeniem.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o pomoc finansową w realizacji tego trudnego i niebezpiecznego zadania, którego celem jest zachowanie na wieczne czasy najważniejszego i najbardziej rozpoznawalnego obiektu sakralnego na dawnych kresach wschodnich Rzeczypospolitej dla obecnych i przyszłych pokoleń Polaków i Ukraińców.

Wpłaty można przekazywać poprzez sprawdzony i wiarygodny serwis charytatywny Siepomaga.pl:

https://www.siepomaga.pl/wirtualizacja-katedry

Jestem lwowianinem i lwowianinem do śmierci pozostanę.
Nic się tutaj nie zmieni, ludzie i narody to nie szafa, którą się przesuwa z kąta w kąt.
Stanisław Lem [ur. 12 lub 13 września 1921 we Lwowie, zm. 27 marca 2006 w Krakowie]