i Dowiedz się więcej o projekcie
Elewacja północna Kaplicy Kampianów
Opis
Od lewej płaskorzeźby "Złożenie do grobu", "Zmartwychwstawanie" oraz "Noli me tangere" („Nie dotykaj mnie!”, tłumaczone także jako „nie zatrzymuj mnie!”) – słowa, które według Ewangelii Jana (J 20,17) wypowiedział Jezus do Marii Magdaleny po zmartwychwstaniu. Wyrażeniem "Noli me tangere" określa się także w sztukach plastycznych przedstawienie Chrystusa, ukazującego się po zmartwychwstaniu Marii Magdalenie. Temat ten pojawiał się już we wczesnym średniowieczu, zarówno jak w rzeźbie, grafice, jak i w malarstwie ściennym (fresk, polichromia), książkowym i tablicowym. Tradycja ta była powszechna także w czasach nowożytnych i późniejszych. Często w tym przedstawieniu Chrystus jest okazywany jako ogrodnik z łopatą (na zdjęciu), bądź trzymający chorągiew.