i Dowiedz się więcej o projekcie
Wywyższenie węża miedzianego
Opis
Płycina dolna prawych drzwi lektorium przedstawia Mojżesza przed miedzianą figurą węża, którą wykonał na życzenie Boga, a spojrzenie na którą uzdrawiało Izraelitów ukazanych w głębi malowidła, pokąsanych przez węże za brak wdzięczności wobec Boga. Jest to nawiązanie do ewangelii św. Jana „A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne." [J 3, 13-17]