i Dowiedz się więcej o projekcie
Elewacja północna stodoły
Styl
Gotycki
Data powstania
1. poł. XIV w.
Materiał i technika
Cegła
Lokalizacja
Kołbacz
Opis
W elewacji północnej (tylnej) elementy artykulacji ograniczone są do szkarp, które wydzielają (podobnie jak w elewacji frontowej) 11 segmentów. Ściany pomiędzy przyporami są gładkie, przeprute jedynie okienkami szczelinowymi, co świadczy że nie było tu większych otworów. Podobnie jak od frontu, dwa segmenty zostały wtórnie przeprute szerokimi wrotami.