i Dowiedz się więcej o projekcie
Prezbiterium
Autor, szkoła, warsztat
Warsztat marchijski
Styl
Gotycki
Data powstania
XIV w.
Materiał i technika
Cegła
Lokalizacja
Kościół Rzymskokatolicki Pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołbaczu
Opis
We wnętrzu prezbiterium wyraźnie widoczne są dwie fazy budowy kościoła – pierwsza – z 1. poł. XIII w. obejmuje zachodnie przęsło i trzecia, z rozbudowy prezbiterium w 1. poł. XIV w., ukończonej w 1347 r. Ściany przęsła zachodniego, przeprute pierwotnie niewielkimi, półkoliście zamkniętymi oknami podzielone są tu masywnymi służkami, które mają charakter półkolumn o wydatnych bazach i kostkowych kapitelach. Dźwigają one z obu stron masywne łęki pomiędzy którymi rozpościera się przęsło sklepienia krzyżowo-żebrowego, identycznego jak nad częścią wschodnią. Ta ostatnia w wyniku czternastowiecznej rozbudowy uzyskała charakter „niebiańskiego baldachimu”, niczym wnętrze paryskiej Saint Chapelle. Ogromne, ostrołukowo zamknięte okna pozwalają jasno oświetlić wnętrze. Podzielone ceglanym laskowaniem, ujęte w profilowane obramienia, rozdzielone są potrójnymi służkami o wyodrębnionych bazach i kapitelach. Środkowe ze służek przechodzą w żebra sklepienia. Całość stanowi przykład pełnego gotyku, w którym formy zaczerpnięte z kamiennej architektury zachodnioeuropejskiej zostały przetransponowane na materiał ceglany.