i Dowiedz się więcej o projekcie
Południowa elewacja korpusu
Autor, szkoła, warsztat
Warsztat marchijski
Styl
Gotycki
Data powstania
XIV w.
Materiał i technika
Cegła
Lokalizacja
Kościół Rzymskokatolicki Pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołbaczu
Opis
W elewacji południowej, podobnie jak w północnej, pierwsze dwa przęsła nawy głównej zdradzają stylowe cechy romanizmu (niewielkie, półkoliście zamknięte okna, fryz arkadkowy w zwieńczeniu) i należą do pierwszej fazy budowy. Zupełnie inny charakter ma partia elewacji na długości sześciu dalszych przęseł. Widoczne są tu szersze dwudzielne okna o silnie rozglifionych uskokowych ościeżach przedzielone laskowaniem. Pochodzą z trzeciej fazy budowy, a więc z okresu pomiędzy rokiem 1300, a 1307. Ta ostatnia data, kiedy to w wigilię dnia Wszystkich Świętych umieszczono krzyż, stalle i tumbę książęcą w chórze konwersów oznacza zapewne koniec budowy całego kościoła. Podobnie jak w ścianie północnej, otwory te odznaczają się cechami pełnego gotyku, jednak w tym przypadku o bardziej zaawansowanych formach stylowych. Również ta partia budowli wiązana jest z warsztatem brandenburskim.