i Dowiedz się więcej o projekcie
Ołtarz umieszczony w północnej części Kaplicy Elektorskiej.
Opis
Przesłaniem ołtarza jest idea ciągłości Starego i Nowego Testamentu. Do starego Testamentu nawiązuje umieszczona nad tabernaculum Arka Przymierza oraz umieszczone po bokach figury Mojrzesza i Arona. Nad Arką Przymierza wschodzi promieniste słońce jako symbol Eucharystii i Nowego Testamentu.