i Dowiedz się więcej o projekcie
Nagrobek Montelupich
Temat
Nagrobek
Autor, szkoła, warsztat
Autor z kręgu włoskiego rzeźbiarza Santi Gucciego
Współtwórca
-
Data powstania
Ok. 1600-1613 i po 1614
Rodzaj
Przyścienna forma architektoniczna
Materiał i technika
Czerwony marmur węgierski, alabaster, wapień pińczowski
Wymiary
Tablice: 1) 88 x 27,5 cm 2) 91 x 28 cm 3) 81 x 27 cm 4) 68 x 28 cm
Sygnatury i napisy
1) VRSVLAE D[OMINAE] BASAE MEDICI PRECLARISS (IMAE) FILIAE | FOEMINAE LECTISS(IMAE) PIETATE PVDICITIA ET AMABILI MORV(M) SVAVITATE CO(N)SPICVE IM(M)ATVRA PIA TAMEN | MORTE SVBLATE SEBASTIANVS MO(N)TELVPI DE MAR[I] | FLORE(N)T(INVS) VXORI SVAE CHARISS(IMAE) HOC PIETATIS ET NV(N)Q(VAM) | INTERMORITVRI AMORIS MONVME(N)TV(M) SVIS LACHRYMIS CO(N)S PERSV(M) P(OSVIT) OBIIT DIE XII IVLII A(NNO) D(OMINI) MDLXXXVI. AETATIS: VERO SVAE XXXV: CVM SECVM VIXISSET ANNOS XVIIII 2) SEBASTIANVS MONTELVPI DE MARI, VALERII F(ILIVS) NOBILIS | FLORENTINVS, ET POLONVS, SER(ENISSI)MOR(VM) SIGIS- MVNDI AVGVSTI, HENRICI, | STEPHANI, AC SIGISMVNDI III, POLONIAE ET C(ETERA) REGVM CONTINVA SERIE | SERVITOR, INDVSTRIA SOLERTIA, OPIBVS ADMODVM CLARVS, SED PRVDENTIA, MAGNANI-Z MITATE, ATQ(VE) PIETATE MVLTO CLARIOR, LXXXIIII, AETATIS SVAE,| DOMINICAE VERO INCARNATIONIS MDC ANNO, DIE XVIII, AVG(VS)TI 18 DEFVNCTVS, IN HOC MONVMENTVM QVOD VIVENS PARAVIT, ILLATVS EST: CVI, CAROLOQ(VE) | FRATRI ANTEA DIEM FVNCTO, ET HIC VNA SEPVLTO, VALERIVS MONTELVPI, | VTRIVSQ(VE) NEPOS EXTREMVM AMORIS, AC FILIO DIGNAE OBSERVANTIAE | TESTIMO- NIVM, PRAESENS EPITAPHIVM POSVIT. 3) ANNAE NOB(ILIS) LVCAE MORECKI, MED(ICINAE) DOCT(ORIS) FILIAE MATRO NAE, PIETATE, PVDITITIA, ET MORVM PROBITATE CONSPICV AE, AD BEATAM TRANSLATAE VITAM N(OBILIS) VALER(IVS) MONTELVPI DE MARI10 FLORENT(INVS)REGIS POLO(NIAE) POSTAR[VM] PRAEFECTVS, CONIVGI SVAE AMANTIS (SIMAE) HOC AMORIS CONIVGAL(IS) MONIMEN TVM MAESTVS POSVIT. OBYT A(NNO) D(OMINI) MDCIX DIE XXVIII OCTOB(RIS) AETAT(IS) XXXVII. 1609 CONIVGY XXII 4) VALERIVS MONTELVPI DE MARI10 NOB(ILIS) FLOREN(TINVS) VALERIVS MONTELVPI DE HENRICI, STEPH(ANI) ET SIGIS(MVNDI) POLON(IAE) REGV(M) POSTAE PRAEFECTVS, INDIGENATV REGNI POLONIAE, OB SVA MERITA ASCRIPTVS VIR INDUSTRIA, PRVDENTIA, ET SVM(M)A PATIENTIA INSIGNIS, LIBERALITATE ERGA EGENOS CLARVS, TARCINII AD COMITIA REG|NI G(E)N(ER)ALIA EVNDO, DIEM FVNCTVS 6. DECEMB(RIS) AN(NO) 1613 AETATIS | SVAE 65 IN HOC TVMVLO A SE FACTO QVIESCIT. CVI FILII | MAESTI IN SIGNVM FILIALIS OBSERVANTIAE HOC |MONVMENTVM F(ECERVNT) POSVERVNT.
Numer identyfikacyjny
-
Dział
-
Powiązania/analogie
-
Właściciel
Bazylika Mariacka w Krakowie
Prawa autorskie
Bazylika Mariacka w Krakowie
Lokalizacja
Prezbiterium, południowo-zachodni narożnik
Opis
Przed 1568 r., rodzina Montelupich wystawiła sobie w południowo-zachodnim narożniku chóru, na tyłach cyborium, pod krucyfiksem triumfalnym, kamienne stalle, z których korzystali podczas liturgii. Później, w dwóch etapach: w latach około 1600–1613 i po 1614 wznieśli nad nimi piętrowy nagrobek z rzeźbionymi w marmurze popiersiami fundatorów: Sebastiana Montelupiego i jego żony Urszuli z Hassów (Bazów) oraz Walerego Montelupiego i jego żony Anny z Moreckich. Sebastian i Walery Montelupi z żonami zostali w nim ukazani w popiersiach w arkadowych niszach w ponadczasowej communio, jakby zasiadali w czasie liturgii w specjalnych lożach. W zwieńczeniu umieszczono kartusze herbowe i alegoryczne postacie: Męstwa, Wstrzemięźliwości oraz Roztropności. Dolną część pomnika tworzą czterosiedziskowe stalle, będące jednocześnie cokołem nagrobka. Za twórcę nagrobka uchodzi nieznany z nazwiska mistrz z kręgu wybitnego architekta i rzeźbiarza włoskiego, działającego m. in. na Wawelu, Santi Gucciego.