i Dowiedz się więcej o projekcie
Matka Boska Różańcowa z Dzieciątkiem oraz święci Dominik i Katarzyna Sieneńska
Opis
Z przełomu XVII/XVIII w. pochodzi obraz przedstawiający Matkę Boską Różańcową z Dzieciątkiem oraz świętych Dominika i Katarzyną Sieneńską. Obraz powstał w warsztacie Hermana Hana. Jednym z elementów wyróżniających się w kompozycji obrazu jest złoty półksiężyc znajdujący się u stóp Madonny oraz dookolne obłoki z anielskimi, uskrzydlonymi główkami. Madonna w prawej ręce trzyma czerwony różaniec, zaś Dzieciątko w swojej lewej ręce ma biały różaniec, a w prawej królewskie jabłko. Święci ukazani zostali w habitach zakonnych. Dominik trzyma w ręku krzyż procesyjny, a św. Katarzyna krucyfiks. Oboje dotykają trzymanych przez Madonnę i Dzieciątko różańców. W części środkowej pomiędzy świętymi ukazana została głowa psa trzymającego pochodnię w pysku, co stanowi symboliczne przedstawienie zakonu dominikanów jako Domini Canes - psy Pana. Obraz pierwotnie znajdował się w dzisiejszym ołtarzu bocznym NMP, wcześniej poświęconym Bractwu Różańcowemu. Demontaż obrazu przeprowadzono po wojnie umieszczając w ołtarzu cudowną ikonę MBZ