i Dowiedz się więcej o projekcie
Lata zawirowań i nadziei – 2 poł. XX–XXI w.
Opis
Widok kościoła od południowego zachodu, 1964 r., Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/53/0/7/451/22. W 1947 r. dokonano poświęcenia kościoła na świątynię katolicką, ale już w następnym roku władze wydały zakaz odprawiania mszy; a w obiekcie został umieszczony magazyn materiałów budowlanych. W 1957 r. podjęto odbudowę sklepienia naw bocznych, a w grudniu tego roku kościół został poświęcony i przywrócony do kultu katolickiego. Kolejne dekady XX w. to okres prac remontowych i restauratorskich, poczynając od odtworzenia i remontu sklepień, po konserwację polichromii i witraży.