i Dowiedz się więcej o projekcie
Elewacje północnego ramienia prezbiterium
Autor, szkoła, warsztat
Warsztat marchijski
Styl
Gotycki
Data powstania
XIV w.
Materiał i technika
Cegła
Lokalizacja
Kościół Rzymskokatolicki Pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołbaczu
Opis
Prezentują wyjątkowo czytelne ślady przekształceń stylowych. Ściany obwodowe do wysokości poddasza pochodzą z pierwszej fazy budowy po 1210. Na ten czas datowany jest też późnoromański, półkoliście zamknięty portal o uskokowych ościeżach. Występ muru w którym jest osadzony zwieńczono półkolistymi arkadkami wyciśniętymi w cegłach i tworzącymi wąski fryz. Położone powyżej wklęsło-wypukłego gzymsu wielkie gotyckie okno pochodzi z czternastowiecznej fazy rozbudowy, ale po jego obu stronach widoczne są relikty dwóch półkoliście zamkniętych okien romańskich (pierwotnie były tu trzy otwory). Zmiany w architekturze jeszcze lepiej sygnalizuje forma szczytu transeptu, w którym dostrzec można aż dwa etapy zwiększania podwyższania stromizny owego szczytu (z których ostatni polegał na nadmurowaniu w XIV w. narożnego schodkowania). Nie mniej interesujące jest wschodnia elewacją dwóch kaplic przytranseptowych. Opięte szkarpami są przeprute oknami półkoliście zamkniętymi. Widoczne powyżej niewielkie półkoliście zamkięte okienka świadczą dobitnie o wtórnej (datowanej na XIV w.) nadbudowie ścian kaplicy (przez co upodobniły się one do analogicznych kaplic kościołów cysterskich w brandenburskim Lehnin i Chorin).