i Dowiedz się więcej o projekcie
Elewacja zachodnia kościoła
Autor, szkoła, warsztat
Warsztat marchijski
Styl
Gotycki
Data powstania
XIV w.
Materiał i technika
Cegła
Lokalizacja
Kościół Rzymskokatolicki Pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołbaczu
Opis
Monumentalna fasada kołbackiego kościoła powstała w drugiej fazie budowy, wiązanej z warsztatem marchijskim. Pierwowzorem dla rozwiązania, należącego już do fazy dojrzałego gotyku była (znacznie od niej skromniejsza) elewacja kościoła cysterskiego w brandenburskim klasztorze w Lehnin. Z kolei fasada kołbacka oddziałała na nieco późniejszą potężną elewację kościoła opactwa w Chorin, również w marchii brandenburskiej. W Kołbaczu rodzaj „wielkiego porządku” tworzą zajmujące niemal całą wysokość okno, ujmujące je po bokach asymetryczne blendy (jednodzielna od strony północnej i trójdzielna od południowej) oraz wieżyczki, z których północna mieści klatkę schodową. Motywem marchijskim jest również oddzielający kondygnację przyziemia fryz złożony z półkolistych arkadek, których pole wypełnia geometryczny ornament. Umieszczony asymetrycznie portal powstał dopiero w wyniku diewiętnastowiecznej restauracji. Od strony południowej zachowana zachodnia ściana nawy bocznej – z ostrołukowym otworem wejściowym i okulusem, zwieńczona schodkowanym półszczytem. Ślepa rozeta w szczycie jest – według Zbigniewa Radackiego – „najbardziej monumentalnym przykładem (...) detalu francuskich katedr na wschód od Odry”. Składa się z ośmioramiennej gwiazdy i okalających ją szesnastu niewielkich sześciolistnych rozet.