i Dowiedz się więcej o projekcie
Witraże gotyckie
Temat
Witraż
Autor, szkoła, warsztat
Mistrzowie wielu warsztatów, m.in. Mistrz krakowskiej Biblii Pauperum i Mistrz obu testamentów
Data powstania
2 poł. XIV w.
Rodzaj
Przeszklenia witrażowe
Materiał i technika
Szkło, ołów
Wymiary
21 m x 65 cm
Właściciel
Bazylika Mariacka w Krakowie
Prawa autorskie
Bazylika Mariacka w Krakowie
Lokalizacja
Prezbiterium, ściana wschodnia
Opis
Po ukończeniu budowy nowego prezbiterium, przypuszczalnie około 1360 roku, przystąpiono do przeszklenia wszystkich jego jedenastu okien. Każde z okien podzielone zostało na trzy pionowe części, po dwadzieścia kwater każda. Ostatnie badania Heleny Małkiewicz i Lecha Kalinowskiego wykazały, że przy witrażach w ciągu 2. połowy XIV wieku pracowało kilka warsztatów. Pierwszy, pod kierownictwem tzw. Mistrza krakowskiej Biblii Pauperum, pracował w latach 1360-65 i rozpoczął szklenie, zgodnie ze zwyczajem, od najważniejszego liturgicznie okna na zamknięciu prezbiterium. Witraże gotyckie przetrwały, choć zniszczone do końca XVIII wieku. Na początku XIX wieku, pozostałości wszystkich kwater z jedenastu gotyckich okien witrażowych zestawiono w trzech oknach zamykających apsydę. Ze 120 kwater, 106 pochodzi ze średniowiecza. Wśród nich udało się zidentyfikować pozostałości kilku cykli tematycznych (Biblia Pauperum, hagiograficzny, dwa cykle maryjne, cykl Starego i Nowego Testamentu). Przedstawione sceny zawierają dwa wątki: w oknie północno-wschodnim (po lewej stronie) - historia świata według Starego i Nowego Testamentu, a w oknach wschodnim (środkowym) i południowo-wschodnim (po prawej stronie) - życie Chrystusa w ujęciu typologicznym według Biblii Pauperum.