i Dowiedz się więcej o projekcie
Witraż z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej
Temat
Witraż
Autor, szkoła, warsztat
Projekt: Tadeusz Dmochowski (1856-1930). Wykonanie: Charles Champigneuelle (1853-1905).
Współtwórca
-
Data powstania
1894 r.
Rodzaj
Przeszklenia witrażowe
Materiał i technika
Szkło, ołów
Wymiary
Brak danych
Sygnatury i napisy
-
Numer identyfikacyjny
-
Dział
-
Powiązania/analogie
-
Właściciel
Bazylika Mariacka w Krakowie
Prawa autorskie
Bazylika Mariacka w Krakowie
Lokalizacja
Prezbiterium, ściana południowa
Opis
Wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej w oknie południowym z 1894 roku, zrealizowany w Paryżu przez Charlesa Champigneuellea, zaprojektował Tadeusz Dmochowski. Matka Boska otoczona została herbami powiatów i miast Litwy, m.in. Inflant, Żmudzi, Mińska, Połocka, Kowna, Grodna, Białegostoku, Wołkowyska czy Litwy (Pogoń). W dolnej części znajduje się herb Korwin, nawiązujący do osoby fundatora – hrabiego Karola Ignacego Milewskiego połączony z napisem dedykacyjnym, głoszącym że zarówno fundator, jak i projektant są Litwinami