i Dowiedz się więcej o projekcie
Witraż „Fryderyk II rozmawia z Pomorzanami”
Autor, szkoła, warsztat
Rudolf i Otto Linnemann, Frankfurt nad Menem
Styl
eklektyzm
Data powstania
1911
Materiał i technika
szkło, ołów, techniki witrażownicze
Lokalizacja
okno empory, przy pd. nawie obejścia prezbiterium
Opis
Scena rozmowy Fryderyka II z przedstawicielami pomorskiej szlachty: generałem von Borck, baronem von Eickstedt i landratami von Winterfeldt i von Puttkammer w czerwcu 1780 r. w sprawie systemu kredytowego dla Pomorza. Napis na witrażu jest początkiem przemowy króla twierdzącego, że kocha Pomorzan, chwalącego ich odwagę i służbę dla państwa „Kommen Się näher meine Herren, ich will mit Się als Ihr bester Freund sprechen” (Podejdźcie bliżej Panowie, chcę porozmawiać z wami jak Wasz najbliższy przyjaciel). Witraż został w większości zrekonstruowany w 2009 r.