i Dowiedz się więcej o projekcie
Polichromia „Drabina Jakubowa”z kaplicy Grőninga (św. Andrzeja)
Opis
Polichromia „Drabina Jakubowa”, będąca jednym z malowideł zdobiących kaplicę Grőninga (św. Andrzeja), przedstawia scenę, w której po smudze światła łączącej tetragram IAHWE z lejącym oliwę na kamień Jakubowi schodzą aniołowie. Scena ilustrowała fragment z Biblii Lutra „und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Mal, soll ein Gotteshaus werden” (A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym) z I Księgi Mojżeszowej 28:22.