i Dowiedz się więcej o projekcie
Polichromia „Wizja Ezechiela” zdobi kaplicę Grőninga (św. Andrzeja)
Opis
Prorok kroczy wśród powstających z martwych pod górującym w niebiosach tetragramem IAHWE. Pierwotnie towarzyszyła mu inskrypcja „Und ich will meinen Geist in euch geben, daß ihr wieder leben sollt” (Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli), Księga Ezechiela 37:14.