i Dowiedz się więcej o projekcie
Stalle radzieckie
Temat
Stalle
Autor, szkoła, warsztat
Nieznany
Współtwórca
-
Styl
Renesans
Data powstania
1516–1521
Rodzaj
Wyposażenie wnętrza kościoła
Materiał i technika
Drewno/Drewno polichromowane
Wymiary
-
Sygnatury i napisy
-
Numer identyfikacyjny
-
Dział
-
Powiązania/analogie
Kasetonowe podniebie baldachimu stall znajduje bliski odpowiednik w stropie wykusza Wielkiej Sali ratusza wrocławskiego datowanym na 1527 r. (?), wiązanym z Sebastianem Tauerbachem (snycerzem czynnym od 1529 r. w Krakowie) i Hansem Snyczerem. Rozety przypominają analogiczne dekoracje pozostałe ze zniszczonych stropów w zamku królewskim na Wawelu. (M. Walczak, K. Czyżewski, Kościół Mariacki w Krakowie. 800 lat historii, Kraków 2023)
Właściciel
Bazylika Mariacka w Krakowie
Prawa autorskie
Bazylika Mariacka w Krakowie
Lokalizacja
Nawa główna, przy wejściu, po stronie północnej
Opis
Stalle rajców powstały w latach ok. 1516–1521 i przynależą do wczesnego typu mebli renesansowych o logicznej, klarownej strukturze architektonicznej o oszczędnych podziałach płycinowych bez dekoracji ornamentalnej. Doskonale rzeźbione kapitele pilastrów zaplecka są specyficzną interpretacją klasycznego porządku korynckiego (włączono do nich drobne motywy dekoracyjne, np. szyszkę czy kolistą tarczkę). W trzeciej ćwierci XVII w. na baldachimie stalli radzieckich umieszczono zespół tarcz z Orłem Białym (pośrodku), Pogonią (po prawej) i herbem miasta (po lewej), co było przejawem bardzo ważnej tradycji eksponowania w przestrzeni kościoła parafialnego herbów króla, państwa i miasta.