i Dowiedz się więcej o projekcie
Stalle
Opis
W nawie głównej przetrwało wyjątkowo wiele różnego typu sediliów, przede wszystkim duży zespół stall renesansowych, z których najważniejsze są bardzo bogato dekorowane – radzieckie i ławnicze – połączone pierwotnie z ołtarzami, przed którymi były ustawione. Umieszczono je w części zachodniej korpusu nawowego przy wejściu głównym, co było typowe dla stalli władz samorządowych. Przy filarach w środkowej części nawy stoją też stalle syndykowskie oraz rodzinne stalle Fogelwederowskie.