i Dowiedz się więcej o projekcie
Portret opata Hermanna (Hermanus), 1347–1351
Autor, szkoła, warsztat
Christian Conrad Młodszy
Styl
Barok
Data powstania
1732-1733
Materiał i technika
Fresk
Lokalizacja
Poaugustiański Zespół Klasztorny w Żaganiu, Polska
Opis
Portretowi towarzyszyła pierwotnie inskrypcja: „Quamvis non habet cineres Canonia colendos, / Sed Senensis ager mortua membra tegat, / Attamen Hermannum recolit post saecula Doctum, / Ac animo grato respicis illa Patrem”. Nie złożył swoich członków w klasztorze, gdyż ciało jego spoczęło w Sienie. Wspomnienie zacnego Hermana, szanowanego uczonego, wdzięczne serca zanoszą do Ojca.