i Dowiedz się więcej o projekcie
Portret opata Gintera (Güntherus I) 1320–1325
Autor, szkoła, warsztat
Christian Conrad Młodszy
Styl
Barok
Data powstania
1732-1733
Materiał i technika
Fresk
Lokalizacja
Poaugustiański Zespół Klasztorny w Żaganiu, Polska
Opis
Portretowi towarzyszyła pierwotnie inskrypcja: „Güntherus villam vicinam, quae Rubus audit; Puschvorwerk vulgo, comparat aere siuis. / Hinc cum proveniant huiusque cibaria nostrae / Altorem merito dicimus esse domus”. Włączył do dóbr konwentu zakupioną wioskę Puszczyków (koło Żagania), skąd liczne dobra ziemi trafiały do klasztoru. Zwany był Żywicielem.