i Dowiedz się więcej o projekcie
Portal kaplicy biskupiej
Opis
Portal łączący prezbiterium katedry z dobudowaną w poł. XIII w. kaplicą biskupią (ob. zakrystią) otrzymał symboliczne dekoracje. Na liściastych w formie kapitelach znajdują się trójuskokowe imposty, na których spoczywają glazurowane lwy, z których jeden trzyma w łapach jagnię (symbol wierności), a drugi zwój (utożsamiany z księgą – symbolem praw boskich i dogmatów wiary). Wspierająca się na ich grzbietach archiwolta opleciona została glazurowaną wstęgą i wypełniona w powstałych polach rozetami uzyskała zwornik o kształcie ludzkiej głowy z wysuniętym językiem, co jest interpretowane jako wyraz sędziowskiej godności biskupa. Portal zapewne był także oprawą dla tronu biskupiego i umieszczone w nim lwy i głowa symbolizują sąd jednocześnie miłosierny i sprawiedliwy.