i Dowiedz się więcej o projekcie
Płyta nagrobna biskupa Rudolfa von Rüdesheim (1402-1482) – biskup wrocławski oraz legat papieski.
Opis
W ścianach prezbiterium wmurowane zostały dwie późnogotyckie, odlane w brązie płyty nagrobne, poświęcone pamięci piętnastowiecznych biskupów Rudolfa von Rüdesheim i Piotra Nowaka. Pierwotnie znajdowały się pośród innych płyt nagrobnych, należących do tutejszych dostojników duchownych, umieszczonych w posadzce prezbiterium. Pochodził z Rüdesheim w Nadrenii. Studiował w Heidelbergu, Rzymie i Kolonii, pracował jako audytor w Kurii Rzymskiej, był prepozytem w Wormacji, Moguncji i Fryzyndze oraz kanonikiem w Wormacji. Brał udział w Soborze w Bazylei. Od 1463 biskup Lavant, pracował w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej, m.in. jako legat na Węgrzech i w Czechach. Jako legat papieski przysłany został do Polski w czasie wojny trzynastoletniej. Sprzyjając zakonowi krzyżackiemu uczestniczył w czasie rokowań w Nieszawie. Był też świadkiem pokoju toruńskiego zawartego w 1466. W 1468 roku został wybrany przez kapitułę na biskupa wrocławskiego. Biskup Rudolf zmarł we Wrocławiu 17 stycznia 1482 roku i został pochowany w prezbiterium katedry.