i Dowiedz się więcej o projekcie
Plan sytuacyjny blokady i oblężenia Gdańska w 1813 r.
Opis
W roku 1807, po zajęciu Gdańska przez wojska napoleońskie, w klasztorze utworzono lazaret dla rannych żołnierzy. W 1813 r. w wyniku ostrzału wojsk rosyjskich i pożaru klasztor uległ zniszczeniu. W 1835., po śmierci ostatniego z dominikanów, częściowo wypalony teren zabudowań klasztoru upaństwowiono. W latach 1839–1840 resztki klasztoru rozebrano, a plac wykorzystywano do ćwiczeń wojskowych. W latach 1894–1896 zbudowano na placu istniejącą do dziś Halę Targową. Przy kościele założono parafię katolicką, której proboszczami do wybuchu wojny byli wyłącznie Niemcy i w której obok niemieckich odprawiane były również nabożeństwa w języku polskim.