i Dowiedz się więcej o projekcie
Nagrobek Cellarich
Temat
Nagrobek
Autor, szkoła, warsztat
Nieznany
Współtwórca
-
Data powstania
I część przed 1616 r., II część po 1627 r.
Rodzaj
Przyścienna forma architektoniczna
Materiał i technika
Marmur (wapień paczółtowicki), piaskowiec, śladowe zachowane złocenia i polichromia
Wymiary
Tablice: 1) 75 x 40 cm, 2) 75 x 49 cm 3) Brak badań, 4) 75 x 48 cm
Sygnatury i napisy
1) G(ENEROSVS) PAVLVS CELARI, IN VTRAQ(VE) BIRKOW HAERES | NOBILIS PAVIEN(SIS), HIC QVIESCIT QVI EXISTIMA(N)S | OMNE SOLV(M) FORTI PATRIA E(SS)E, RELICTIS PARE(N)TIBVS | FORTVN(IS) Q(VE) SVIS, MEDIOLANI, IN HOC REGNO A(N)NIS | LIIII ITA VIXIT, VT NEMINI MOLESTVS O(MN)IBVS AVTE(M) AMABILIS, ET IVCV(N)D(VS) EXISTERET VIR OPTIMVS. | CATHOLICVS PRVDENS IN PAVP(ER)ES MVNIFICVS. | AMICORV(M) V(ER)O DELICIAE AD AETERNITA- TE(M) AVOLAVIT. | ANDREAS F(RATE)R, FR(ATR)I DESIDER(AT)I(SSI)- MO, SIBI ET SVIS, PO(SVIT) | VT QVOS SA(N) QVIS ET AMOR CO(N)IV(N)XE RAT TVMVL(VS) COTE GERET IDE(M) VIXIT ANN(OS) LXX. MORTVVS 1598 23 JA(NVAR)II. 2) NOBILI D(OMINAE) MARGARETE, NOBILIS D(OMINI) VENCESLAI CHODOROWSKI CON(SVLIS) C(RACOVIENSIS) FILIAE OL(IM) N(OBILIS) DOMINI) IOHANIS MIACZINSKI MEDICI NAE DOCTORIS EXCELLEN(TISSIMI), AC CON(SVLIS) C(RACOVIENSIS) PRIMI MATRIMONII | CO(N)IVGI, POS(T)MODV(M) V(ER)O G(ENEROSI) PAVLI CE- LARI1 CO(N)SORTI, FAEMINAE | VT DEVOTISSIMAE ITA PVDICISSIMAE ET QVE CAELO, MAGIS QVA(M) MV(N)DO VIXIT, MATRI ET FRATRIAE CHARISSIMAE ANDREAS CELARI GENER, IN VTRAQ(VE) BIRKOW HAERES, HOC SARCOPHAGON IN VERI AMORIS TESTIMONIV(M), FIERI FECIT HAEC CV(M) PERSENSISSET AMISSV(M) THORI CONIVGALIS SOCIVM DOLORE COMP(RE)SSA, SEXA DIE POST OBITV(M) MARITI EXTINCTA, VTPOTE CV(M) QVO SIBI VITA IVCVNDA FVIT NEC | MORS ACERBA FORET AD REGIONE(M), SANCTORV(M) MIGRAVIT | OBIIT 28 I 1598 DIE 28 IANVARII AN(N)O 1598 HABENS ANNOS 60 | ORETVR PRO EA. 3) D[EO] O[PTIMO] MA[XIMO] ANDREAS CELLARIVS | PATRIA MEDIOLANE[N]SIS. | CIVIS ET SENATOR OPTIM(VS) | CRAC(OVIENSIS) DE OM(N)IB(VS) BENE MERI[TVS] | INCLITA IN DEVM PIETATE:| LIBERALITATISQ(VE) (QVA[M] IN EGEN(OS) EXER(CEBAT)) PARENTEM: | FORTVNA(M) | AC QVIDQVID DE EGRE GIO HO(M)INE | LAVDIS DICI POTEST: | ADEPTVS. | PRECLARA SENESCETE | AETATE ATQ(VE) I(N)DVSTRIA | MIGRAVIT V(N)DE VENERAT. | EXVVIAS MORTIS PARVO SVB MAR(M)ORE LIQVENS | OMNES ADMONET. | FINIS SINT MEMORES III 1616 SVI. | OBYT DIE. II MARTY | A(NN)O D(OMINI 1616 | PAVL(VS) ET ANDR(EAS) CELLARI | FIL (II) PATRI DILECTIS | MOER (ENTES) POS (VERVANT) 4) D[EO] O[PTIMO] M[AXIMO] | CLARISSIMAE MATRONAE MARGARETHAE DE MIACZYN GENEROSI AC SPECTABILIS D(OMINI ANDREAE CELLARY CONSVLARIS CRAC(OVIENSIS) | CONIVGI MORVM PROBITATE VITAE INTEGRITATE | PRVDENTIA SINGVLARI IN EGENOS MVNIFICENTIA | INSIGNI NOBILI ET ANTIQVA FAMIGLIA ORTAE ANNOS VLTRA LX NATAE PIE IN DOMINO AN(N)O SALVTIS MDCXXVII DIE APRILIS XXVI MORTVAE | PAVLVS ET ANDREAS CELLARY FILY MAESTI GRATITVDINIS ERGO MATRI CHARISSIMAE | MONVMENTO IMPRIMI CVRAVERVNT.
Numer identyfikacyjny
-
Dział
-
Właściciel
Bazylika Mariacka w Krakowie
Prawa autorskie
Bazylika Mariacka w Krakowie
Lokalizacja
Prezbiterium, północno-zachodni narożnik
Opis
Inspiracją do powstania manierystycznego nagrobku Cellarich był znajdujący się po przeciwnej stronie nagrobek Montelupich. Poświęcony on jest członkom rodziny kupieckiej Cellarich pochodzącej z Mediolanu: Pawłowi Cellariemu i jego żonie Małgorzacie z Chodorowskich oraz Andrzejowi Cellariemu i jego małżonce Małgorzacie z Mączyńskich. Rzeźbione półpostacie przedstawione są dwukondygnacyjnie. Nisze dolne, z postaciami kobiecymi, są prostokątne, a górne z postaciami męskimi, zamknięte są półkoliście. W zwieńczeniu widnieją kartusze z herbem rodowym oraz posągi: w środku Chrystusa Zmartwychwstałego, a po bokach alegorie Wiary i Nadziei. Dolną część pomnika tworzą stalle, będące jednocześnie cokołem nagrobka.