i Dowiedz się więcej o projekcie
Nagrobek archiprezbitera Dominika Lochmana
Temat
Epitafium
Autor, szkoła, warsztat
Projekt Francesco Placidi (?) (1710? – 1782)
Współtwórca
-
Data powstania
XVIII w.
Rodzaj
Przyścienna forma architektoniczna
Materiał i technika
Marmur, metal/Forma architektoniczna rzeźbiona w kamieniu, złocona. Portret na blasze, malowany w technice olejnej.
Wymiary
Tablica: 67 x 100 cm
Sygnatury i napisy
D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO) | DOMINICUS LOCHMAN U(TRIUSQVE) I(URIS) D(OCTOR) CAN(ONI)C(US) CRAC(OVIENSIS) | RELIGIONE. PIETATE. ZELO, VIR APOSTOLICUS. | ECCLESIA(M) in IMBRAMOWICE CU(M) CONVENTU IGNE ABSU(M)PTAM CURA (ET) G LIBERALITATE RESTAURAVIT. | IBIDEM PAROCHIALEM A FUNDAMENTIS EREXIT. IN BUSCO MONASTERIUM AMPLIAVIT. | HANC ECCLESIA(M) SACRARIO ORGANO (ET) SUPELLECTILI ORNAVIT | PAUPERES SUBDITOS (ET) GREGE(M) SUU(M) BELLI PESTIS[Q]VE TE(M)PORE | SPIRITUALITER (ET) TEMPORALITER AERE, ANNONA CONSILIO | IUVIT. ALUIT (ET) FOVIT. | IUSTITIA PRUDENTIA AC AMI- CITIA OMNIBUS COM(M)ENDATUS | ECCLESIARUM VISITATOR, AP(OSTO)LICUS. REGIUS AC REIPUB(LICAE) COMMISSARIUS. | BONO PU- BLICO NON SIBI VIXIT. | (ET) MORI PIE CUPIENS | ARCHIPRESBYTERI HUIUS ECCLESIAE, DECANI (ET) ARCHIDIACONI | SANDOMIRIENSIS MUNERA DIMISIT. NOLLE HONORES (ET) MEREI SEMPER STUDUIT |MUNDI VANAE LAUDIS, (ET) OPUM CONTEMPTATOR. | FACULTA- TUM QVAS VIVENS IN EGENOS NON EROGAVIT | ORPHANAS (ET) PAUPERES HAEREDES INSTITUIT. | ET OBIIT EA MORTE QVAE POTEST I ESSE ARS MORIENDI ANNO D[OMIJNI 1742.25. (SEPTEM)BRIS. AETAT(IS) 78. | ANTECESSORI SUO SUCCEDANEUS ARCHIPRESBYTER | POSUIT.
Numer identyfikacyjny
-
Dział
-
Powiązania/analogie
-
Właściciel
Bazylika Mariacka w Krakowie
Prawa autorskie
Bazylika Mariacka w Krakowie
Lokalizacja
Prezbiterium, ściana północna
Opis
Barokowy nagrobek archiprezbitera kościoła Mariackiego Dominika Lochmana (zm. 1742) ufundował jego następca – ks. Jacek Łopacki, a zaprojektował Francesco Placidi. Wykonany został z czarnego marmuru z owalnym portretem zmarłego na blasze w zwieńczeniu. Poniżej, w cokół, wmontowano epitafia archiprezbiterów mariackich: Hieronima Powodowskiego, kanonika gnieźnieńskiego i krakowskiego (zm. 1613), z herbem Łodzia (ufundowane przez Tomasza Oborskiego, bpa laodyckiego i sufragana krakowskiego) oraz Krzysztofa Trzcińskiego (zm. 1640), z herbem Sulima.