i Dowiedz się więcej o projekcie
Epitafium Andrzeja Rottermundta
Temat
Epitafium
Autor, szkoła, warsztat
Nieznany
Data powstania
Po 1593 r.
Rodzaj
Przyścienna forma architektoniczna
Materiał i technika
Przyścienna forma architektoniczna
Wymiary
67 x 37 cm
Sygnatury i napisy
D[EO] O[PTIMO] MAXIMO |ANDREAS ROTTERMVNDT NOBILIB[VS] ORIVNDVS | PARENTIB(VS) CVM VXORIB(VS) ANNA2 IVST(I) | LODOV(ICI) DECIIS VIRI CLARIS(SIMI) SIGISMVNDI I POLON(IAE) | REGIS SECRET(ARII) FILIA: SVSCEPTIS ANDREA | ET TOMA FILIIS ALTERA EIVSD(EM) NOMINIS IOAN(NI) KR[V]PKA VIRO CONSVLTIS. NATA: PROCREATIS | IOANNE IVSTIS DVOB(VS) STANISLAO FILIIS. | ANNA ET MARGARETA FILIAB(VS) | VIVENS | PIETATE ET VIRTVTIB(VS) INSIGNIS PAVPERIB(VS) | MVNIFICVS OMNIB(VS) CHARVSE(T) C(ETERA) MORTE VIRO | O[PTIMO] DIGNA ANNO DOMINI M[D]XCIII | DIE XXIIII NOVEMB(RIS) AETATI LXIX | OBIIT | IN CHR(IST)O SALVAT(ORE) REQVIESCENTILIBERI MAESTISS(IMI) [PARJENTI DESIDERATIS(SIMO) P[OSVERVNT]
Właściciel
Bazylika Mariacka w Krakowie
Prawa autorskie
Bazylika Mariacka w Krakowie
Lokalizacja
Przestrzeń międzywieżowa, przy wejściu głównym, ściana zachodnia.
Opis
W epitafium z brązowego marmuru Andrzeja Rottermundta, zmarłego w 1593 roku nad tablicą z napisem przedstawiono scenę adoracji ukrzyżowanego Chrystusa przez zmarłego. Ujęto ją w architektoniczne obramienie w zielonym kolorze i zwieńczono kartuszem z herbem Kotwica. W prawym dolnym polu znajduje się ryba, natomiast w lewym górnym kotwica.