i Dowiedz się więcej o projekcie
Elewacje prezbiterium
Autor, szkoła, warsztat
Warsztat marchijski
Styl
Gotycki
Data powstania
XIV w.
Materiał i technika
Cegła
Lokalizacja
Kościół Rzymskokatolicki Pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołbaczu
Opis
Pierwotnie uważano, że romańskie prezbiterium zamknięte było od strony wschodniej prostą ścianą, co stanowiło najczęstszy wariant rozwiązania tej części budowli w kościołach cysterskich. Jednak badania archeologiczno-architektoniczne przeprowadzone we wnętrzu obecnego prezbiterium kołbackiego kościoła w 1971 r., wykazały, że przed czternastowieczną przebudową ta część świątyni zamknięta była półkolistą apsydą. Reliktem tego dawnego rozwiązania są obie ściany pierwszego od zachodu przęsła prezbiterium, przeprute niewielkimi romańskimi oknami i zwieńczone arkadkowym fryzem. W XIV w. romańską apsydę rozebrano i zastąpiono dwuprzęsłowym gotyckim prezbiterium zamkniętym trójboczną apsydą. Ukończenie części prezbiterialnej kościoła przypada na 1347 rok. Wtedy bowiem, 7 lipca nastąpiła konsekracja kościoła przez biskupa kamieńskiego Jana i wielu świeckich dostojników. Oszkarpowane ściany nowego prezbiterium przeprute są wielkimi gotyckimi oknami podzielonymi laskowaniem. Przy całej oszczędności detalu zwraca uwagę jego staranne opracowanie (jak starannie profilowane obramienia otworów okiennych).