i Dowiedz się więcej o projekcie
Elewacja północna korpusu
Autor, szkoła, warsztat
Warsztat marchijski
Styl
Gotycki
Data powstania
XIV w.
Materiał i technika
Cegła
Lokalizacja
Kościół Rzymskokatolicki Pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołbaczu
Opis
Korpus nawowy kościoła w wyniku przebudowy na spichlerz pozbawiony został naw bocznych. Pierwotny podział na prostokątne przęsła nawy głównej czytelny jest w rytmicznym układzie zamurowanych ostrołukowych arkad międzynawowych oraz pozostałościach oporów sklepiennych i służek na ścianie wewnątrz nawy. Pomiędzy otworami widoczne są strzępia po rozebranych przyporach. Dwa pierwsze przęsła elewacji północnej, będące dziełem warsztatu duńskiego, mają jeszcze późnoromański charakter stylowy. Ściany przeprute niewielkimi półkoliście zamkniętymi oknami o formie identycznej jak w zachodniej ścianie transeptu, zwieńczone są fryzami arkadkowymi. Pozostała część elewacji prezentuje formy wczesnogotyckie. Smukłe lancetowate otwory sześciu przęseł flankowane są tynkowanymi blendami. Jest to motyw charakterystyczny dla ówczesnej architektury marchijskiej i przypada na drugą fazę budowy, w latach 1254-1286 (pomiędzy pożarem wieży na skrzyżowaniu naw, wywołanym uderzeniem piorunu a napadem Brandenburczyków).