i Dowiedz się więcej o projekcie
Kielich Emanuel
Opis
Motywem przewodnim kielicha jest inkarnacja Emanuela na kanwie proroctwa Izajasza 9, 5: Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec przyszłego wieku, Książę Pokoju. Przymiotom mesjańskim przyporządkowano plakietki na stopie i czarze.