i Dowiedz się więcej o projekcie
XII. ET VITAM AETERNAM. AMEN
Opis
Ostatnie dwa artykuły dotyczą spraw ostatecznych: zmartwychwstania ciał i życia wiecznego. Wiara w zmartwychwstanie powszechne ludzi jest elementem wszystkich religii. Biblijny sens zmartwychwstania odbiegał od pojęć antycznych, w myśl których dusza ludzka, z natury nie-zniszczalna, uzyskiwała nieśmiertelność w momencie wyzwolenia z okowów ciała. Według Biblii dusza stanie się więźniem Szeolu, a ciało ulegnie rozpadowi w ziemi. Ale jest to tylko stan przejściowy, porównywalny do spoczynku. Dzięki łasce Bożej człowiek znów powstanie do życia. Ta idea, ukształtowana w Starym Testamencie, stała się dla chrześcijan przedmiotem wiary i nadziei, od kiedy Chrystus zmartwychwstał jako „Pierworodny z umarłych”