i Dowiedz się więcej o projekcie
Wjazd do Jerozolimy
Opis
Jest opisany u wszystkich czterech Ewangelistów. Lud rozpoznaje w Jezusie Błogosławionego Wysłannika Bożego i dlatego woła: „Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”. I widząc w Nim Syna Dawida, Króla Izraela, pozdrawia Go słowami: „Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony... Hosanna na wysokościach”. Jest w tej aklamacji uznanie godności mesjańskiej Jezusa. Mieszkańcy Jerozolimy rozkładają przed Nim szaty i rzucają Mu gałązki palmowe pod nogi. Były one w starożytności znakiem zwycięstwa i pokoju, a rozkładanie szat na drodze przysługiwało namaszczonemu Królowi. W Drzwiach Płockich Jezus wjeżdża do Jerozolimy, dosiadając oślicy w sposób typowy dla sztuki zachodniej, wywodzącej się z kręgów hellenistycznych. W pozie Chrystusa jest widoczne dostojeństwo, zapożyczone z wzorców ukazujących pochody cesarskie. W lewej ręce jak berło trzyma On gałąź palmy, a prawą udziela błogosławieństwa jako władca i Pan. Towarzyszy mu grono uczniów na wzór świty dworskiej, a naprzeciw wychodzą reprezentanci ludu. Uproszczone kształty średniowiecznego miasta zostały określone nazwą „JERUSALEM”, wypisaną na wielobocznej tarczy. Wjazd do Świętego Miasta Jeruzalem przygotowuje Mękę Pańską.