i Dowiedz się więcej o projekcie
UWOLNIENIE ŚW. PIOTRA Z WIĘZIENIA. TRADITIO LEGIS.
Opis
Przywiązywano wielką wagę do tych przedstawień. Wizerunki św. Piotra służyły zobrazowaniu idei, że Kościół założony przez Chrystusa, choć składa się z wielu członków, nawróconych z judaizmu i spośród pogan, jest jeden. Na jego czele został ustanowiony tylko jeden następca Chrystusa, mający największy autorytet wśród Apostołów i pozostałych chrześcijan. Nie Jerozolima, nie Antiochia, ale Rzym stał się jego siedzibą i w sprawach spornych uciekano się do rozstrzygnięć Piotra w Rzymie.