i Dowiedz się więcej o projekcie
Pusty grób
Opis
Zmartwychwstanie Chrystusa jest fundamentem wiary chrześcijańskiej. O ile Ewangeliści opisują dokładnie przebieg Ukrzyżowania i Śmierci Chrystusa na Krzyżu, o tyle na temat Zmartwychwstania brakuje szczegółów. Ewangelia św. Mateusza (28, 2) mówi jedynie o zstąpieniu z nieba Anioła, który odsunął kamień od grobu i usiadł na nim. Ważne jest posłannictwo, jakie objawia niewiastom przybyłym już do pustego grobu: „Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg... Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał...