i Dowiedz się więcej o projekcie
Skład Apostolski
Opis
Obecny układ kwater przedstawia rozmaite sceny ze Starego i Nowego Testamentu, postacie historyczne, liczne alegoryczne personifikacje i animizacje, które nie są ze sobą logicznie powiązane. Widać, że ci, którzy montowali kwatery nie znali klucza do ich wzajemnego przyporządkowania. Odtworzenie pierwotnego programu ikonograficznego stało się przedmiotem wieloletnich studiów ks. prof. Ryszarda Knapińskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które doprowadziły do ustalenia, że kwatery nie ilustrują Żywota Jezusa, lecz dwanaście dogmatów wiary chrześcijańskiej, określane rozmaicie, jako np. Skład Apostolski, Apostolskie Wyznanie Wiary, Symobolum Apostolorum, Credo Apostolorum.