i Dowiedz się więcej o projekcie
Maiestas Domini
Opis
Kwatera ukazuje uczestnictwo Chrystusa w chwale Boga. Chrystus w lewym ręku trzyma księgę Ewangelii, prawą błogosławi. Tronującego Zbawiciela otacza świetlista mandorla, podtrzymywana przez aniołów. Inskrypcja DOMINUS VIRTUTUM określa ich jako Zastępy. Wraz z innymi aniołami tworzą oni obraz Wielkiego Misterium Liturgii Niebiańskiej, w którym objawiają się Tajemnice Wcielenia, Odkupienia i Chwały Chrystusa - Bożego Mesjasza i Zbawiciela Świata. Parafraza Składu Apostolskiego z VI w. tak komentuje ten artykuł: „A jako wstąpił do nieba, tak i stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Ten, który przybył w łagodności, wróci z wielką trwogą. Sprawiedliwi miłują ten powrót Jego sądu, bo otrzymają królestwo; ale niesprawiedliwi lękają się, bo zostaną strąceni w ogień wieczny...”. Kwatera zawiera symboliczną, a nie narracyjną koncepcję Sądu Ostatecznego.