i Dowiedz się więcej o projekcie
Józef z Arymatei
Opis
Ewangeliści wspominają Józefa z Arymatei przy okazji pogrzebu Jezusa. Jako bogaty człowiek posiadał w pobliżu Kalwarii przygotowany dla siebie kamienny grobowiec. Zdobywszy się na odwagę, udał się do Piłata z prośbą o wydanie ciała Jezusa i pozwolenie na pogrzeb, zanim nastąpi szabat. Józef zakupił całun oraz wonności i wspólnie z Nikodemem dokonał pośpiesznie balsamizacji ciała Chrystusa, po czym złożył je we własnym grobie.