i Dowiedz się więcej o projekcie
PROLOG. DIVISIO APOSTOLORUM – ROZESŁANIE APOSTOŁÓW
Opis
Program ikonograficzny utrwalony w reliefach Drzwi Płockich rozpoczyna górna kwatera lewego skrzydła. Składa się ona z trzech płyt: z lewej – Kolegium Apostołów z Maryją, po środku jest Przekazanie władzy kluczy świętemu Piotrowi - Traditio clavium, a po prawej – druga część Kolegium Apostołów ze św. Piotrem. Taki układ jest błędny, ponieważ dwukrotnie występuje obok siebie św. Piotr. W centrum powinna znajdować się płyta przedstawiająca Wniebowstąpienie Jezusa, która to scena w średniowieczu oznaczała również Zesłanie Ducha Świętego. Zatem rekonstrukcja pierwotnego układu trzech tablic powinna polegać na umieszczeniu w centrum płyty przedstawiającej Wniebowstąpienie Jezusa – Zesłanie Ducha Świętego. Wówczas tablica zyskuje na logicznej konsekwencji i zmienia wymowę kompozycji. Oznacza ona Rozesłanie Apostołów po Zstąpieniu Ducha Świętego – Divisio Apostolorum.
A oto imiona dwunastu Apostołów: „ pierwszy Szymon, zwany Piotrem i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził" (Mt 10, 2-4).
Apostołowie ukazani są z rozwiniętymi banderolami w rękach. Według tradycji na zwojach tych bywały umieszczane odpowiednie dla każdego Apostoła artykuły wyznania wiary – Credo Apostolorum. Jednakże w zabytku płockim zostały one opuszczone z powodu braku miejsca.