i Dowiedz się więcej o projekcie
Chrzest Chrystusa
Opis
Jako ilustrację tego artykułu wiary wybrano scenę Chrztu Chrystusa. Sens teologiczny Chrztu Jezusa wyraża się w teofanii, która zawiera trzy elementy: otwarcie niebios, zstąpienie Ducha Świętego pod postacią gołębicy i głos z nieba. Gołębica Ducha Świętego, jako znak widoczny, odgrywa podobną rolę jak gwiazda prowadząca Mędrców do Adoracji Dzieciątka. Ojcowie Kościoła łączyli ją z gołębicą Noego, która po potopie przyniosła gałązkę po zakończeniu kary, a św. Augustyn porównywał ją do Ducha Bożego unoszącego się nad wodami przy stwarzaniu świata. Gołębica w tej scenie oznacza także koniec czasu oczekiwania i początek Zbawienia.