i Dowiedz się więcej o projekcie
Rewers relikwiarza błogosławionej Faustyny Kowalskiej
Opis
Rewers relikwiarza bł. Siostry Faustyny Kowalskiej. Napis: Beatyfikacja przez papieża Jana Pawła II,/ Rzym , 18 kwietnia 1993 r. Na stopie herb Jana Pawła II z dewiza Totus tuus (cały twój). Awers relikwiarza: Chrystus Miłosierny na kuli ziemskiej z napisem: Jezu, ufam Tobie! Poniżej napis: Nie zazna ludzkość spokoju/ Dopóki nie zwróci się do źródła Miłosierdzia Bożego. Relikwiarz współczesny, XX wiek.