i Dowiedz się więcej o projekcie

Putto II

Autor, szkoła, warsztat
Warsztat snycerski ambony katedralnej
Data powstania
4 ćw. XVII w.
Materiał i technika
Drewno, rzeźba, polichromia, złocenie
Wymiary
Wys. 57 cm
Lokalizacja
Konkatedra św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim, Polska
Opis
Putto wraz drugim, również zachowanym, pochodzą prawdopodobnie z któregoś z nagrobków lub epitafiów (o czym może świadczyć czaszka – atrybut jednego z nich) zdemontowanych w poł. XIX w. z wyposażenia katedry. Zostały wtórnie umieszczone w zwieńczeniu bramki ambony. Zdjęte w l. 60 XX w. i przeniesione do muzeum katedralnego.