i Dowiedz się więcej o projekcie

Kielich mszalny

Temat
-
Autor, szkoła, warsztat
Anonim, Wiedeń (?)
Współtwórca
-
Styl
Barok
Data powstania
ok. 1720
Rodzaj
-
Materiał i technika
Srebro kute, repusowane, odlewane, złocone, emalie barwne
Wymiary
Wys. 24,3, śr. stopy 17 cm:
Sygnatury i napisy
-
Numer identyfikacyjny
-
Dział
-
Powiązania/analogie
-
Właściciel
Katedra św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu
Prawa autorskie
Katedra św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu
Lokalizacja
Katedra św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu
Opis
Stopa sześciolistna zdobiona repusowanym ornamentem roślinno- kwiatowym. W jej polach trzy emaliowane medaliony z przedstawieniami Zwiastowania, Pokłonu Pasterzy i Biczowania oraz putta trzymające symbole Męki Pańskiej. Trzon sześcioboczny z talerzykiem, zdobiony emaliowanymi wyobrażeniami symboli Męki Pańskiej. Nodus w kształcie spłaszczonej kuli z sześcioma płaskimi guzami dokoła, zdobiony motywami ornamentu cęgowego. Czara gładka w koszyczku zdobionym trzema medalionami z emaliowanymi przedstawieniami Umywania Nóg, Obnażenia z Szat i herbu rodu de Blacha. Pomiędzy medalionami putta z symbolami Męki Pańskiej. Od spodu stopy okrągła plakieta z rytowaną sceną Ostatniej Wieczerzy. Dookoła krawędzi stopy napis fundacyjny: Ex donatione Adm ac Illustris D. Wilhelm de Blacha ad Eccl. Cathed. S. Joannes Bapt. Wratisl Pralati Custodis. 1825. Kielich z pierwszej połowy XVIII w. stał się w wieku XIX darem prałata Wilhelma von Blacha dla katedry wrocławskiej.