i Find out more about the project

The door of the municipal bench no.2

Author, school, workshop
nieznany warsztat pomorski
Style
manieryzm, barok, neobarok
Date
XVII w., XVIII w.
Material and technique
drewno, stolarka, polichromia (tempera), żelazo, techniki kowalskie
Size
wysokość: 94,5 cm, szerokość: 50 cm, głębokość: 3 cm
Location
ławy gminne
Description
Drzwiczki z płaskorzeźbioną arkadą i polichromią kwiatowo-zoomorficzną należą do jednych najstarszych elementów ław. Sposób ukształtowania dekoracji arkady wskazuje na 1 poł. XVII w., malowane bukiety kwiatów zyskiwały popularność w 2 połowie tegoż stulecia – motywy te wraz z przedstawieniami zwierząt miały znaczenie symboliczne. Na polichromii symetrycznie zakomponowany bukiet z kwiatów rumianków w wazonie, na neutralnym tle w odcieniu czerwonej ochry. Rumianek w emblematyce symboli chrześcijańskich oznacza zmaganie się ze złem, walkę z chorobą.