i Dowiedz się więcej o projekcie
Fresk „Radość Józefa z zaręczyn z Maryją”
Opis
Pierwsza radość św. Józefa to zaręczyny z Maryją. Na fresku zaręczeni zostali przedstawieni razem w chwili błogosławieństwa przez kapłana. Józef w lewej ręce trzyma palmę – symbol czystości, drugą dłoń wyciągając w stronę Maryi. Aniołowie obsypują parę wieńcami i bukietami kwiatów, a nad nimi unosi się Duch św. pod postacią gołębicy, będący ilustracją słów: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię (Łk 1, 35).