i Dowiedz się więcej o projekcie
Ołtarz św. Piotra Fouriera
Materiał i technika
Drewno
Styl
Późny barok
Data powstania
1741
Autor, Szkoła, Warsztat
Augustianin Grzegorz Heinich, Jeremiasza Knechtl (obraz)
Wymiary
Wys. 7 m x szer. 2 m
Miejsce ekspozycji
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu, Polska
Opis
Ołtarz św. Piotra Fouriera wzniesiony w 1741 r. przez kanonika Grzegorza Heinicha. Obraz zatytułowany Apoteoza św. Piotra Fouriera został namalowany przez legnickiego malarza Jeremiasza Knechtla w 1744r. Anioł trzyma przed świętym otwartą książkę z napisem Nade wszystko należy miłować Boga, następnie bliźnich. Reguła św. Augustyna. W dolnym prawym rogu przedstawiono świętego rozdającego jałmużnę ubogim. W górnej części ołtarz obraz, autorstwa tego samego malarza, przedstawia Marię z Dzieciątkiem. Po bokach ołtarza figury: św. Piotra trzymającego w ręce krzyż i św. Jana Ewangelisty z orłem. Ma zwieńczeniu ustawiono figury symbolizujące trzy cnoty boskie: Wiara z krzyżem, Nadzieja z kotwicą i Miłość na kuli ziemskiej.