i Dowiedz się więcej o projekcie
Krewni św. Józefa
Opis
W drugim przęśle sklepiennym namalowano 7 krewnych św. Józefa. Widoczny jest Symeon wraz ze swoim ojcem Kleofasem. Obok nich przedstawiono Józefa Barnabasa i Zebedeusza. Na obłokach rozmawiają Maria Kleofasowa z Marią Jakubową, a na dole siedzi Salome. W lunetach przedstawiono po stronie lewej Matiasza, pogrążonego w modlitwie o zesłanie Odkupiciela. Jest on odziany w skromną szatę, ponieważ wspaniałość i bogactwo królewskiego rodu Dawida ma opierać się na dobrach duchowych. Po stronie prawej dziadek św. Józefa–Matan. Czyta on Torę, utwierdzając się w nadziei spełnienia się proroctw dotyczących nadejścia Mesjasza.