i Dowiedz się więcej o projekcie
Fresk „Święty Józef ofiarowuje Jezusa w świątyni”
Opis
Scena przedstawia jeden ze zwyczajów żydowskich – ofiarowanie. Symeon trzyma Jezusa na rękach i nazywa go światłością świata. Został on przedstawiony w stroju arcykapłana. Twarz Symeona przepełniona jest szczęściem, ponieważ doczekał się spełnienia Bożej obietnicy – zobaczył przed śmiercią Mesjasza. Święty Józef podaje kapłanowi dwa gołąbki jako ofiarę. Maryja wyciągnęła swe ręce ku Dzieciątku. Za nią klęczy osoba ze złożonymi rękoma– jest to prorokini Anna, która także rozpoznała Mesjasza w przyniesionym do świątyni Jezusie.