i Dowiedz się więcej o projekcie
Fresk „Śmierć św. Józefa”
Opis
Ostatni smutek ukazuje śmierć św. Józefa. Opiekun św. Rodziny czczony jest jako patron dobrej śmierci, ponieważ miał najpiękniejszą śmierć jaką może wyobrazić sobie Chrześcijanin. Przy łożu z konającym św. Józefem czuwa Jezus i Maryja, a aniołek odsłonił kotarę, za którą Bóg Ojciec, który czeka na świętego Cieślę, przygotował dla niego wieniec chwały. W symbolice barokowej odsłonięcie kurtyny oznaczało ukazanie rzeczywistości, której człowiek nie jest w stanie dostrzec zmysłami. Łącznikiem między niebem a ziemią jest Duch Św. Na fresku przedstawiono jednocześnie Trójcę Świętą oraz Trójcę Stworzoną, tj. św. Rodzinę.