i Dowiedz się więcej o projekcie
Czterej Apostołowie
Opis
Na ścianie południowej, za organami znajduje się łuk tarczowy z wizerunkami czterech Ewangelistów. Są to kolejno od lewej: Mateusz (ze stojącym obok aniołem), Marek (z lwem u stóp), Łukasz (z wołem) i Jan (z orłem). Między nimi umieszczono inskrypcję: "To jest budowla dla chwały i czci Jezusa, Marii, Józefa, ich samych oraz błogosławionych krewnych Chrystusa".