i Dowiedz się więcej o projekcie
Znalezienie drzewa z Krzyża św. przez św. Helenę
Opis
Oś obrazu stanowi krzyż podtrzymywany przez mężczyznę w rozwianym płaszczu (Konstantyn). Nad krzyżem unoszące się dwa putta. Z prawej kapłan w szatach liturgicznych okadzający krzyż, a z lewej klęcząca kobieta w królewskich szatach (św. Helena). Na drugim planie grupa dworzan i duchownych. W strefie „niebiańskiej” postacie świętych odwrócone w stosunku do strefy „ziemskiej, wyłaniające się z obłoków. Po lewej starzec z harfą i modląca się niewiasta, po prawej obnażony św. Jan Ewangelista z krzyżem, i dwóch modlących się świętych.